FORMULARZ REKLAMACYJNY

ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ REKLAMACYJNY

Adresat: 

Sebastian Mateusz Burdek prowadzący sklep internetowy www.leofood.cz / www.leofood.pl

Leofood - Krmiva pro zvířata Mladkov 133, 561 67 Mladkov Czeska Republika.  

 

Zgłaszanie reklamacji 

Data zawarcia Umowy:

 

IImię i nazwisko:

 

Adres: 

 

Adres e-mail:

 

Towar, który jest reklamowany: 

 

Opis wady towaru:

 

Proponowana metoda postępowania reklamacji:

         

 

Jednocześnie proszę o potwierdzenie zgłoszenia reklamacji z podaniem kiedy skorzystałem z tego prawa, jaka jest treść reklamacji, jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji żądam wraz z moimi danymi kontaktowymi w celu udzielenia informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 

Data: 
Podpis: