FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI 

Adresát: Sebastian Mateusz Burdek provozující internetový obchod  www.leofood.cz / www.leofood.pl

Leofood - Krmiva pro zvířata Mladkov 133, 561 67 Mladkov Česká republika.  

Uplatnění reklamace 

Datum uzavření Smlouvy: 

 

Jméno a příjmení: 

 

Adresa: 

 

E-mailová adresa: 

 

Zboží, které je reklamováno: 

 

Popis vad Zboží: 

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace: 

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. 

 

Datum: 
Podpis: